Зареждне

Монтаж

  • Мястото на басейна се подготвя според предварителен чертеж!

  • Изкопна дейност,съобразно мястото за полагане на басейна и сградите!

  • Нивелация и отливане на бетонена плоча!

  • Полагане на басейна!

  • Подготовка за използване на басейна!

  • Пълнене на басейна!